2021-valget åpner 19. august!

Illustrert tidslinje for barnas valg. Innholder samme informasjon som i teksten som følger.

Lærerveiledning kommer 19. august

Utfyllende lærerveiledning kommer 19. august! Her kan du laste ned en kort versjon med de viktigste detaljene for planlegging. Hvis du vil foreberede deg enda mer, så ta en titt på Barnas Valg 2019 – nettsidene for årets valg ligner på 2019 i oppbygning, men vil ha nytt innhold – og så er det jo Stortingsvalg denne gangen!

 

Nettsiden åpner 19. august

Hele nettsiden blir tilgjengelig fra 19. august med Valgshow med partiledere, valgomat, barnevennlige partiprogram, filmer og mye mer!

 

Valguke i uke 36

 • Barna kan stemme fra mandag 6. september.
 • Siste frist for å stemmer er torsdag 9. september kl. 16.00
 • Resultatet blir presentert fredag 10. september!

 

Nytt i år: Autentisering

Vi jobber alltid for å få et mest mulig pålitelig valgresultat, men siden det ikke finnes et valgmantall for 5. til 10. trinn, har vi satt opp en liten sjekk før du får tilgang til den digitale stemmeurna. Dette gjøres enten via Feide eller med en personlig engangsnøkkel som lærere kan dele ut til sine elever. Vi gjør dette for å begrense muligheten til å stemme mer enn en gang. 

Sjekk om dere kan bruke Feide... 

Som lærer er det viktig at du sjekker med din skole om dere har aktivert Feide for Barnas Valg. Sjekk med skolens IT-ansvarlige, eller en Feide-ansvarlig i kommunen. Dersom skolen IKKE har aktivert Feide må dere bruke nøkler i stedet. 

… hvis ikke så må dere bestille nøkler 

Lærere kan bestille nøkler til elevene sine på barnasvalg.no når denne åpner 19. august. 

(Barn som ikke får nøkkel av lærer eller har Feide som er koblet til Barnas Valg, kan bestille nøkkel på SMS til en mobiltelefon de har tilgang til.)

 

Mer innhold tilgjengelig på flere språk!

Deler av innholdet vil være tilgjengelig på nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, nynorsk og tegnspråk!

 

SPØRSMÅL?

Ta kontakt på barnasvalg@reddbarna.no
 


Barnas Valg: Lær om demokratiet i Norge

Lær om demokratiet i Norge, om regjeringen, Stortinget og makfordelingsprinsippet. Lær om hvem som bestemmer hva i Norge, og hvordan barn og unge selv kan være med å påvirke politikken.  

Bruk refleksjonsspørsmålene til samtale i klassen etter at dere har sett filmen, eller gi elevene spørsmålene før de ser filmen, så de kan lete etter svarene underveis. Her vet nok du hva som passer best til din klasse.  

Relevante kompetansemål i samfunnsfag:

Etter 4. årstrinn 

 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder 

Etter 7. årstrinn 

 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett 
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei  
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land 

Etter 10. årstrinn 

 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine 
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar 
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Hva er et demokrati?

I denne filmen blir folk på gata spurt hva et demokrati er. Bruk filmen som en morsom innledning til temaet demokrati 

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hvem er «folket»?  
 • Hva betyr det at «folket bestemmer»? 

Hvordan fungerer et demokrati?

Bruk filmen som et utgangspunkt for å samtale om hva det vil si at folket bestemmer – hele folket kan ikke bestemme alt alltid, derfor velger folket de menneskene de synes skal få styre landet for dem.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva er forskjellen på et diktatur og et demokrati? 
 • Gjenfortell med egne ord hvordan et demokrati fungerer 

Stortingsvalg - folket bestemmer

Lær om hvordan et stortingsvalg fungerer, med alt fra partiarbeid, hvordan man stemmer og hvordan det påvirker hvem som blir sittende på Stortinget.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva bestemmer Stortinget? 
 • Hvor mange plasser er det på Stortinget? 

Hvordan velger man regjering?

En kort og morsom film om hvordan man velger regjering, hva som er forskjellen på Stortinget og regjeringen og hva regjeringen bestemmer.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva er forskjellen på Stortinget og regjeringen? 
 • Hvordan velger man regjering?
 • Hvilke partier sitter i regjering nå? 

Maktfordelingsprinsippet

Lær om maktfordelingsprinsippet på en enkel og morsom måte.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva bestemmer Stortinget (lovgivende makt)? 
 • Hva bestemmer domstolene (dømmende makt)? 
 • Hva bestemmer regjeringen (utøvende makt)? 
 • Hvorfor fordeles makten slik tror dere? Hvorfor kan ikke kongen bestemme alt alene? 

Eline besøker Stortinget

Bli med Eline inn på Stortinget og lær om hvordan beslutninger tas i Stortinget.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva bestemmes i stortingssalen? 
 • Hva er Stortingets spørretime? 

Hvor mange stortingsplasser er det?

Folk på gata blir spurt om hvor mange stortingsrepresentanter vi har i Norge. Filmen kan brukes som en introduksjon til å lære om Stortinget og stortingsvalg, eller som en avslutning etter å ha lært om Stortinget. Husker elevene bedre enn de voksne i filmen hvor mange stortingsrepresentanter vi har i Norge? 

Hvem bestemmer hva?

I denne filmen får elevene forklart hvem som bestemmer hva av Staten, fylket og kommunene.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva bestemmer Stortinget over? 
 • Hva bestemmer fylkestingene over? 
 • Hva bestemmer kommunestyrene over? 
 • Hvorfor er det nyttig at kommunene og fylkene også er med å bestemme? 

Hva gjør en ordfører?

Lær om hvordan man blir ordfører, hva en ordfører gjør og hva et kommunestyre er.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva er en ordfører? 
 • Hvem er ordfører i din kommune? 

Hvordan kan du påvirke?

I denne filmen lærer elevene om hvordan de selv kan være med på å påvirke samfunnet vi lever i.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • På hvilke måter kan barn og unge påvirke? 
 • Hvorfor er det viktig at barn og unge får si sin mening i saker som angår dem?

Hvorfor feirer vi 17. mai?

Bli med Andrea tilbake i tid for å se nærmere på hvorfor det er akkurat 17. mai som er Norges nasjonaldag. Og bli med til Stortinget i Oslo og møt stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen for å lære mer om hva 17. mai har med demokrati å gjøre.  

Egen lærerveiledning til denne filmen finner du her >