Slik fungerer demokratiet der du bor

På denne siden kan du se filmer om hvordan demokratiet fungerer, i Norge og lokalt der du bor.

Hvordan funker et lokalvalg?

Hver gang det er valg velger vi de som skal representere oss. Det finnes to typer valg i Norge; et Stortingsvalg og et lokalvalg. I år er det lokalvalg og vi skal velge hvem som skal bestemme over kommunen og fylket.

I denne videoen kan du lære mer om hvordan vi velger hvem som skal styre i kommunen og fylket.

Hva bestemmer staten, fylket og kommunene?

Stortinget bestemmer over staten, fylkesstyret bestemmer over fylket og kommune- eller by-styret bestemmer i kommunen. Men hvorfor har vi så mange forskjellige steder med politikere? Hva er egentlig forskjellen?

I denne videoen kan du lære mer om hva staten bestemmer over, og hva kommunen og fylket bestemmer over.

Politiske partier og lokale lister

I både lokalvalget og i Stortingsvalget velger folket hvem som skal representere dem. Dette gjøres ved at vi stemmer på politiske partier. Men hva er egentlig et politisk parti? I lokalvalget er det i tillegg andre lokale partier som ikke stiller til valg når det er Stortingsvalg. Men hva er egentlig forskjellen på lokale og nasjonale politiske partier?

I denne videoen kan du lære mer om hva et politisk parti er.

Byparlamentarisme

Norge kalles ofte et demokrati fordi folket velger representanter som skal bestemme. På denne måten er Norge et folkestyre. Men det finnes ulike måter et folk kan bestemme på. Den vanligste måten er det som kalles parlamentarisme. Parlamentarisme betyr at vi velger representanter som skal sitte i et parlament som bestemmer. Stortinger et for eksempel et parlament. Men kan et kommunestyre også være et parlament, eller er det noe annet?

I denne videoen kan du lære mer om forskjellige måter å styre en kommune på.

 

Hva er en ordfører?

Når en politiker blir valgt til å bestemme på vegne av folket har hen et stort ansvar. Noen av politikerne fra det partiet som får flest stemmer blir også øverste politisk leder i kommunen. Ofte kalles denne personen en “ordfører”. Hvem er disse menneskene og hvordan jobber de?

I denne videoen kan du lære mer om hvordan det er å være politiker og ordfører.

Hvordan kan du påvirke

Barnas Valg er viktig fordi det er viktig at barn og unges stemmer også blir hørt i demokratiet. Bare fordi barn og unge ikke har stemmerett i det virkelige valget, betyr ikke det at deres meninger ikke er viktig. Demokratiet handler om mer enn kun å stemme. Dessuten skal dere en gang bli voksne og styre landet og kommunene. Da er det viktig å lære seg hva demokrati og politikk er.

I denne videoen kan du lære mer om hvordan du kan påvirke og engasjere deg i politikken, og ikke minst hvorfor dette er så viktig.